Guerra. Any 1836

Publicat al Butlletí Oficial de la Província de la Diputació de Castelló l’any 1843

Guerra . Any 1836

Nota que conté les relacions que han estat presentades a la secretaria de l’ajuntament constitucional d’aquesta vila d’Almassora pels veïns de la mateixa, que pels seus esforços i patriotisme per la causa de la llibertat, van patir pèrdues pels rebels en els anys de la infausta guerra civil feliçment acabada.
Relació que presenta l’ajuntament constitucional. 1r El saqueig de la casa capitular en la nit del 6 de gener de 1836, consistent en la fractura de portes, armaris del seu arxiu i l
arca de tres claus, portant d’aquesta 2.673 reals de velló del fons suplementari. El trencament de la major part de papers i pèrdua dels mateixos, segons consta en l’expedient instruït a l’efecte.
Nota d’En Carles Nuñez. 1ª Un cavall que li va ser robat el dia 6 de gener de l’any 1836 amb una tortuga
nova, la seva funda nova de baqueta blanca, pitral amb la xapa de plata, estreps, corretges, dues brides amb els seus pistoleres, dues pistoles, capgròs amb la seva cadena de ferro, bosses noves de baqueta que a les vegades servien de pistoleres. 2a El saqueig de la casa habitació que ocupava, consistent en quatre mantes, dues negres, una altra acolorida i una altra de Morella, tres parells de sabates noves, dos parells de botes, una paperera que van fer a trossos, sense composició, un tocador, dos escopetes de pistó amb pistoneres, flasco, bosses, sarnacho i altres estris propis de caça amb alforges de València; en deu pantalons, quatre de drap i 6 d’estiu, en altres de primavera, en dues levites, una de drap, una altra de cúbica, en una casaca de drap, una gallega, dos barrets de seda, quatre gorres, 1 birret brodat, una jaqueta i una casaqueta de drap, 10 armilles, dues cintes de pèl del coll amb els seus cadenats d’or, quatre camises de tela bona, tres més llenç casolà, tres parells de guants, dos mocadors de pita, un sabre de cavalleria, 12 lloms en pasta, quatre anells i un collaret coral amb el seu cadenat d’or, dues agulles del pit, cinc carteres amb papers interessants, un rellotge de escarsella, 6 mocadors de idem,, dues de batista i 4 de fil, seixanta-nou durs en or i plata, 10 llençols, quatre calçotets, vint tovallons, 12 tovalloles de taula llenç de casa, 12 tovallons, i dues tovalloles de taula fines, 12 tovalloles de clau, dues cortines de mussolina amb guarnició, set coberts de plata, amb una forquilla solt, 12 coberts peltre amb el seu cullerot, en sis coberts peltre imitats a plata, en una casaqueta i jaqueta de gant, en un paraigua bo i nou, en un tinter, sorral i obleer, en dues navalles, en una pell , en dotze parells de mitges, en quatre claus romans, en una capa de drap del xiquet amb voltes roges, en un barret, tres gorres, en dos pantalons i jaqueta del mateix xiquet, en una levita del propi, en tres camises del mateix , en un vestit de seda guarnit de bona randa d’una xiqueta de deu anys, en dos vestits de percal, mocadors, enagos, camises de la pròpia xiqueta, en dos parells d‘arracades, en dos parells de confortants nous, tres parells sabates de les xiquetes, en una guitarra, en un espill de mig cos, en una creu del coll d’or, en un elàstic blanc, en dotze coixins amb el seu farfalà en un mocador de crespó, en un mocador de gasa brodat nou, en tres parells d’esperons noves, en tres parells tirants nous.

Nota d’En Carles Llàtser. 1ª Un cavall negre gran que li va ser robat el dia sis de gener de 1836, amb una bona albarda, pitral, estreps, corretges, bones brides, capgròs i un parell d’esperons. 2a El saqueig de la casa habitació que ocupava consistent en els efectes següents: Cinc de cadena d’or, un anell d’or amb set diamants, un altre anell d’or amb cinc diamants, dues cares de corall amb el seu cadenat d’or, un cordó de fil daurat, un anell d’or de pedres franceses, unes arracades, un rellotge de escarsella cinc mantellines de seda de senyores, amb puntes, un uniforme nou per capità de guàrdia nacional, quatre cobrellits blanques fines guarnides, un vestit tafetà blavós, 1 vestit de cúbica negre de primavera, una basquiña de lepi bona, dos vestits de mussolina blanca, dues talls de vestits de percal, un mocador de casimir, dos mocadors bons d’estam, un altre mocador de primavera, dos mocadors de crespó, quatre mocadors de mà, dos barrets de seda, cinc calçons d’estiu, dues jaquetes, una de drap i una altra de cúbica, tres armilles, dos talls pantalons de drap blau bo, un parell de botes de peus noves, dues calçotets, vint llençols, a saber: vint-i -dos llenç de casa bo i 3 primes, divuit tovallons fins, dues tovalloles fines de taula, 6 tovalloles de taula de llenç de casa, vint-i-sis tovallons de tela de casa, sis coberts imitats a plata, quatre ganivets de taula, 12 coberts de peltre, dues fulles grans de picar carn, dues trébedes, dues cullerots grans de peltre, dos ganivets de cuina, un destral gran de dues mans, vuit tovalloles de clau, cinc coixins primes amb guarnició, una cortina de mussolina amb guarnició, divuit camises d’home noves, a saber: deu llenç de casa i 8 primes, un levita d’estiu de gant, vint-i-sis camises de dona, vint llenç casolà, i sis primes, tretze camises de xics, vuit llenç casolà, cinc primes, catorze enagos, vuit llenç casolà, i sis primes, divuit vares llenç casolà, 6 coixins llenç casolà amb guarnició, tretze coixins llenç casolà, sense guarnició, sis samarretes fines per a xiquets, un vestit de xiquet de pit de batista amb randa bona, quatre punters per als xiquets, tres bolquers, dos de borletes guarnits i un trafalgar, quatre gorres bones de xiquets, quatre camisolines d’home brodats, 6 ventalls bons, que un d’ells va costar sis duros, tres parells de guants de dona, dos mocadors de tafetà, dos davantals bons de nenes, un tinter gran de porcellana, una bossa per escriure, dues navalla, un tinter d’os de escarselles, amb les tisores de tallar paper, un vestit de nena de mussolina blanca, una escopeta bona amb flasco, bosses i altres adherents per anar a caçar, dues navalles amb pedra per esmolar, estoig, tisores, pequeta i mirall per rasurar, una paperera gran, que van fer a trossos i van deixar sense composició, una navalla gran d’Albacete, una bota de pell mitjana per a vi, tres bosses de robes de seda per tenir papers que se les van endur plenes de diversos rebuts, i entre ells un de 600 reals de velló, d’en Joan de Peñuelas que en l’any 23 li van fer pagar indegudament els que llavors es titulaven realistes; quaranta-cinc barcelles quarts de blat bo i 8 sacs, catorze parells de mitges, cinc parells de sabates noves de dona, una pell de moltó per muntar, dues arroves de cànem que van cremar, una corda de cànem llarga i robusta, que era l‘arriola del carro, tres dotzenes de madeixes de fil blanquejat, vint-i-sis cabdells grans de fil d’una troca cada un, dos alforges de llenç, un paraigua de seda del gust de poder-se dur dins d’alforges, sis coloms, amb deu gallines i un gall gran de gorja, una màrfega de fil de color, dues jaquetes de drap blau, dues claus romans, dos cingles de corretja bones, un dels aparells del carro i una altra de les barres del mateix, set toms en pasta titulats 1 Regles del món i bona criança, Constitució de 1812, un altre Setmana Santa, dos de Robinson, i tres d’Economia política i riquesa de les nacions, tres llibres de faules en pergamí, dues sivelles de plata, dues coixinets de batista per als xiquets, un ganivet amb forquilla d’acer que formaven estoig, un buirac de sastre d’argent, una baqueta d’ivori, set vares de tul amb vel i seda per una mantellina i 6 mocadors, que tot va costar 106 reals de velló, un martell, una guitarra de sis ordres i 1 guitarró, dues capes de drap, una nova i una altra vella, i un cop de mà a mig fer servir també de drap, dues cernedores, un colador, un Griva i una porció de vidriat, que tot això ho van trencar a puntades de peu, i la composició de portes, arcs i calaixos que van trencar els facciosos.

Nota d’En Francesc Martinavarro. 1a El saqueig de la casa habitació que ocupava en aquesta vila en 6 de gener de 1836 per la facció al comandament de Manuel Martínez, entès pel Pelejano, els efectes següents: 2a Un fraque negre de drap nou amb pantalons i armilla del mateix drap , uns pantalons i casaqueta curta de gant gairebé nova, sis pantalons, dos de cúbica, dues de drap i dues de pell de cabra, 12 camises d’home, i d’aquestes 6 primes, totes bones, unes mitges botes, dos parells de sabates , una faixa d’estam vermella, 6 armilles blancs, i de color gairebé nous, 12 llençols noves, 12 coixins amb farfalà, 6 fines i 6 de llenç de casa, divuit draps de taula nous, 6 estovalles per a la taula nous, 6 tovalloles de mà noves, trenta mocadors bons, i entre ells un que va costar mitja unça gairebé nou, un basquiña de alepí bona, una mantellina amb randa i el seu vel bo, tres dotzenes de parells de mitges de cotó, dues noves, divuit camises de dona , sis usades i dotze noves, dotze enagos de llenç, casolà 8 i quart fines amb les seves guarnicions, una cadira de muntar, una brida, una espasa, una escopeta, una baioneta, quatre parells de pendents de similoro, quatre collarets, una pell blanca bona, i últimament uns cinc cafissos de blat de l’heretat que tinc a l‘ eixida del Portal de la Mar.
Relació de Josep Esteve i Vilar. 1a El saqueig de la casa habitació que ocupava, consistent en una capa de drap, un barret, un cobertor de seda amb la seva guarnició, un mocador en un justillo de seda, en dos coixins, en quatre camises, quatre calçons, en deu camises de dona, en una armilla, calçons i dues jaquetes de pana, en unes espardenyes, en 28 reals de vellón, en el trencament d’una arca, en quatre mànigues mussolina.
Nota de la vídua de Gaspar Ferrer. 1a El robatori que van fer a casa habitació d’un cop de mà, calçons de pana, una faixa, unes espardenyes, un mocador, una armilla, verificat el dia 6 de gener de 1836. 2a El robatori d’unes set-centes cinquanta racions pa que es van dur de la seva botiga fleca.
Nota de Josep Comins, ferrer. 1a El saqueig de la casa que ocupava el 6 de gener de 1836, consistent en sis llençols, vuit camises, quatre d’home i 4 de dona, en una faixa de seda nova, en sis tovallons, dos sagalejos de la seva dona, un sarasa nou i altre mitjà usat, dues mantellines, una de franel·la i una altra de baieta, i en 80 reals de billó en metàl·lic, més el ma
nxó de la seva farga que se li va fer a trossos.

Relació de Joaquim Adsuara i Lliberos. 1a El saqueig de la casa habitació que ocupava, consistent en deu camises, en set pantalons, en una jaqueta de drap nova, amb galons de plata, l’uniforme d’oficial de Milícia Nacional, consistent en un sabre, casaca i morrió, en dues mantes noves, en seixanta vares de cinta, en 160 reals, diners efectiu, en una escopeta i carabina, en una gorra, amb borla i galó de plata.
Nota de Pasquala Vidal i Mercader. 1ª Dia 6 gener 1836 li va furtar el capitost titulat Pelejana un cavall muntat amb dues pells de moltó bones, unes botes del seu marit, una manta de bon ús titulada morellana, dos sabres de cavalleria, una escopeta, l’uniforme del seu marit nacional, 6 camises i 6 calçons de bon ús i llenç de casa, una mantellina nova de baieta,, dos mocadors de seda, unes enagos ratllades de bon ús i uns calçons de pana.
Nota de Vicent Beltran i Alberic. 1a El cavall castany d’uns cinc anys que li va ser robat la nit del 6 de gener de 1836. 2a L’uniforme d’oficial d’infanteria de la Milícia Nacional, consistent en un sabre, casaca morrió i pantalons.
Nota de Batiste Gimeno. 1ª Un cavall castany fosc d’edat 6 anys, d’estatura set pams que li va ser robat el dia 6 de gener de 1836. 2a El saqueig de la casa habitació que ocupava, consistent en la ruptura abans de portes de casa i quarts, arques i armari, en 140 reals diners efectius, en una capa nova de drap blau turquí, en dues capes de drap bons, en uns calçons i jaqueta de maó, en tres armilles de pana negres, en quatre parells de mitges de cotó i estam, en una faixa de seda Carmesina fina, en una manta castellana, en dos barrets fins, l’un nou, en un parell de sabates negres, en un altre de gant, en un parell d’espardenyes de cànem noves, en dues justets de seda, en un sagalejo d’indiana nou, en una mantellina amb guarnició nova, en setze camises llenç de casa bones, en una camisa prima de pavals, en sis calçons de llenç nous, en vuit llençols de llenç de casa, en set coixins amb encaix, en 4 tovalloles de taula, en dues tovalloles de clau, en sis tovallons de fil i cotó, en quatre sacs llenç de casa, a les cingles i totes les altres corretges dels aparells de carro, en un capgròs de corretja nou amb ramals, en una peça de corda de cànem, en una cambra de cansalada, en un pernil sencer també gran, en un cistell de pa fi de pastissos, en una bona porció de pomes i nous, en un segur gran de tallar llenya, en una planxa per la roba, en uns ganivets de taula, en una bota de posar vi que agafaven dues mitges, en una cartera nova de posar papers, en quatre mocadors de diferents colors, a tot el vidriat de la cuina.

Nota de Miquel Ballester i Prats. 1a El saqueig de la casa en què habita, carrer Damunt, consistent en un cavall blanc de set pams menys dos dits d’alçada, d’edat de vuit anys, un uniforme de tinent d’aquesta classe, tres camises noves de home, dues pells noves , una jaqueta de vellut, quatre mocadors nous francesos i 248 reals en metàl·lic.

Nota d’En Francesc Febrer. 1ª en 6 de gener de 1836 va ser saquejada casa habitació, consistent tot el robat a 760 reals en metàl·lic, en disset camises del seu ús, en tres pantalons, uns de drap i dos d’estiu, en dues jaquetes de drap, un sense estrenar i una altra usat, en una capa nova de drap blau del seu ús, en una gorra de vellut, en un parell de guants de cabretilla, un parell d’espardenyes de cànem sense estrenar, en una manta Batanera, en dues mantons de seda de la meva germana i tres mocadors, un mussolina brodat i un altre de escarsella, en una mantellina nova de franel·la amb guarnició de vellut, en tres parells de mitges de seda, en un parell de pendents de plata sobredaurada, en una dotzena de coberts de bronze, tres ganivets de taula amb la roba corresponent al seu parament, i en tres coixins de llenç de casa amb farfalans de mussolina.

Nota de Vicent Francesc i Castellet. 1a El robatori de 4.260 reals de la dipositària dels fons de propis satisfets pel qual relata. 2a El saqueig de casa consistent en cinc camises, una faixa de seda, tres armilles de pana, un amb botons de plata, en una manta.
Nota de Manuel Cabedo. El cavall castany de sis anys que li van robar la nit del dia 6 de gener de 1836. 2a El saqueig de la botiga consistent en 900 reals en metàl·lic, en quatre arroves bacallà, en una arrova sucre, en un quarteró ametlles, un quarteró pinyons , en quatre lliures xocolata, en quatre lliures cordill, en tres lliures ametlles caradas, en una lliura melindros, en dues barc
elles arròs, en una lliura sucre esponjat, en una manta negra, un mocador casamir, arracades, agulla i cadena de plata.
Nota de Francesc Morales. 1a El saqueig de la casa habitació que ocupava al carrer Major, consistent en tres llençols, en quatre camises, en un parell de sabates, en un barret nou, en una pell, en un mocador. 2a El robatori d’un porc acabat de matar, consistent en llonganisses, botifarres i allò que d’ell va sortir.
Nota de Miquel Pesudo i Beltran. 1ª Un cavall negre de sis anys que li van robar la nit del dia 6 de gener de de 1836.
Nota de Tomàs Beltran i Alberic. 1a El cavall roig d’uns nou anys que li va ser robat el dia 20 de març de l’any 1837. 2ª El robatori de l’uniforme de nacional d’infanteria com a cap, consistent en una casaca, pantalons, sabre i morrió.
Nota de Josep Oliver. 1ª Un cavall castany d’uns nou anys que li van robar. 2a El robatori d’una manta, dues taleques, en una camisa i uns calçons, en dos parells espardenyes i en una altra manta negra, en una faixa, en 260 reals.
Nota de Vicent Pitarc i Alegre. 1a El saqueig de la casa habitació que ocupava, consistent en un frac de drap negre nou, en una casaca drap blau nova, en uns pantalons drap nou negre, en uns calçons de drap negre curts, en uns pantalons de pell blanc, en un pantalons de gant nou, en uns pantalons de
xin ratllat, en una armilla de piqui blanc, en un altre de seda negre, en un mocador de mitjana batista blanc, en un mocador de seda negre, en un barret de seda nou, en una mantellina de seda negra amb vellut i randa, en una altra mantellina negra amb vellut, en un mocador de seda gran de color d’or nou de coll de dona, en un sagalejo de color rosa nou, en un mocador de casimir groc nou, en una casaca d’estiu, en quatre llençols, dues noves i dos mig usades, en tres tovalloles de taula, dues tovalloles de clau, tres tovallons, dues enagos noves, en set camises de dona, en quatre coixins, en un vestit de color d’or de xiquet, en una jaqueta de drap blau de mig ús, en tres camises de granoble d’home noves, en una gorra de seda de color de foc nou, en un vestit de percal blanc de nen, en un altre de color de cafè de nen, en quatre camises de néixer, en un parell de sabates noves.
Nota de Joaquim Arenós i Agustí. 1a El cavall negre de set anys que li va ser robat a la nit del dia 6 de gener de 1836. 2a El robatori de casa habitació de tres camises, tres calçons i 3 jaquetes, amb 48 reals diners efectiu.
Nota de Francesca Ferrer, vídua. 1a El saqueig de l’habitació que ocupava consistent consistent en dues guardapeus de seda, l’un a rams i l’altre llis, un cobrellit
acolorit nou amb cotó dins, en un sagalejo de cotó, un veló gran de coure, dos coixins de fil amb farfalà de cotó, dues mantellines de franel·la, un gipó de seda, un arca feta a trossos sense composició alguna, unes cortines d’indiana, un reliquiari de plata.
Nota de Vicent Casals. 1a El robatori d’un cavall de color negre d’uns set anys, el robatori va ser verificat la nit del 6 de gener de 1836, amb jaqueta, calçons i armilla de estamenya, en unes sabates de dona i unes mitges d’estam noves.
Que el seu trasllat de notes concorda amb les originals contingudes en l’expedient governatiu format per la indemnització dels béns perduts en la passada guerra civil per adhesió a la causa de la llibertat. Almassora quinze de maig de 1843. Certifico el president Francesc Aparici. El secretari Francesc Fuentes.