Noms de carrers

Ferràn Guardiola i Jesús Bernat. Publicat al butlletí Cultural La Vila-roja. Març 1981

img204.jpg

Finalitat d’aquest treballet

- Retrobar els noms populars a la toponímia almassorina que no s’ha oblidad sinó que perviuen en la conciència col.lectiva del nostre poble.

- Mostrar que el nom popular perviu malgrat els canvis religiosos i polítics.

- Els noms dels llocs han estat parits, recolzats i mantinguts pel poble.

- Escorcollar els canvis de noms i explicar els perquès, si és possible, per al coneiximent de tots.

En el present article estudiarem els noms d’alguns carrers de la Vila. Els motius pels que comencem per aquesta part del poble són:

- Ser la part més antiga del poble.

- Els noms, doncs, són més antics.

- Han patit molts canvis.

El mapeta que hi ha dalt representa la part del poble que anomenem VILA que en temps passats era el nom de tot el poble (pensem en Vila-real, Vilafamés….) però, amb el creiximent ràpid i desorbitant el nom de la Vila ha quedat reduït a la part vella.

Els carrers que tractarem són els que envolten la Vila dels quals hem de fer les següents consideracions ( per tal de partir d’una cosa concreta hem partit dels noms oficials )

img205.jpg

- Carrers General Aranda i Avda Burriana correspon als populars Darremur i Darremur Vell. Les viles que han tingut murs que l’envoltaven han anomenat els llocs vorers amb el nom que fan referència a aquest lloc tan important, es a dir, topònims localitzadors. Fora dels murs, fins a fa ben poc, no hi existeien concentracions de vivendes que donaren forma al carrer.

- L’església, a tot arreu, ha estat sempre un nucli primari de la vida de la vila i els llocs que d’ella neixen o moren han segut nombrar fen referència a ella.

Carrer General Aranda. Abans de la monarquia s’anomena Extramuros. Fins 1905. Fins el 1931 s’anomenava, segons ens consta en papers notarials, Avda Alfonso XIII, el que ens fa pensar que ja havia pres certa importància malgrat que el poble no creixera en aquesta direcció.Germandat.jpg

Garcia Hernàndez va ser un capità sublevat a Jaca l’any 1930 junt a Fermí Galan. A la vinguda de la República va rebre els honors d’heroí per se22-08-2007 16_18_47.jpgr dels capdavanters del nou règim polític. Segueix, doncs, la línia política influïnt en la nomenclatura dels carrers.

Ja en 1938, en plena guerra civil, s’anomena General Aranda, general sublevat contra la República junt el general Franco. Aquest nom es manté fins avui com tots aquells noms franquistes.

També a 1913 trobem Extramuros que és una castellanització del nom Darremur ( la significació del qual ha estat ampliament estudiada pel company i estudiós Josep Sorribes).

Avinguda Burriana. Nom de poca tradició aparegut pels anys quaranta, com a necessitat adminitrativa i que va rebre el nom direccional, ja que va cap a Borriana.CarrerBorriana2008MaRenau1.jpg

A igual que l’altre Darremur va rebre en una època, en que la seua importància no anava més enllà, , d’estar fora del mur, el nom castellanització del popular Extramuros. Però, en algunes escriptures del segle XIX, hi apareix també el nom Extrammur__.jpgur. La gent, tal vegada per la existència de murada, l’anomenat Darremur Vell, donant-li per tant, una nota distintiva que el feia diferenciador. Els nous temps demanaven, cara a l’administració, noms clars i diferenciats i com ja hem vist que l’atre tenia nom, calia donar-li un a aquest.

Carrer ColoCarrersBalmaRotulPMembrado.jpgn. En altres èpoques, avui popularment, ha estat nomenat Mare de Déu de la Balma o millor carrer La Balma.Si examinem la forma de la Vila potser fora un antic Darremur, però la forma d’eixamplar-se el poble i esser per aquest lloc ( observem els diferents ravals que hi són i observem que raval significa lloc forer que neix al costat d’una Vila ), el nom primitiu s’ha oblidat i s’han batejat amb d’altres nous.

CarrerBalma1984FrancescMembrado.jpg