Malnoms

de Jesús Bernat i Ferran Guardiola

Aquest és un treball que ha estat realitzat pels membres del seminari VIURE ACI de l’Institut de Batxillerat d’Almassora. El seminari va nèixer amb la intenció de donar una resposta a tres necessitats que en l’àmbit de l’ensenyament mitjà són, al nostre parer, peremptòries.

La primera és la recerca de l’arrelament dels continguts amb el medi social on s’imparteixen. Aquest principi teòric no passa de ser, moltes vegades, una utopia o una declaracions d’intencions. En segon lloc la interdisciplinarietat. Les assignatures esdevenen per a l’alumnat una mena de caixes tancades i separades amb amos diferents, metodologies diverses i contraposades, horaris successius i objectius distants. Finalment, la col.laboració professor/alumne en el treball, que enriqueix ambdós i on els papers són diferents. Aquestes necessitats van portar a la creació del seminari amb la participació de professors de català, castellà i l’ajut del professor del matemàtiques per a la informatització. Durant dos cursos hi van participar set alumnes ( Anna Aparici, Cristina Barreda, Carmina Burdeus, Xaro Claramonte, Esther Comins, Maite Beltran i Sílvia Simó) amb exemplar continuïtat, molts que van abandonant i d’altres que no van soportar una segona sessió.

Cal fer constar que el punt de partida del recull fou un llistat de 602 malnoms recollits per Manuel Claramonte (l’Anguilo) pare d’un membre del seminari. Aquest llistat estava ordenat alfabeticament i amb l’ortografia castellanitzada. Vam haver, doncs, de revisar-los i esbrinar-ne la seua fonètica. Els alumnes van passar una sèrie d’enquestes per tractar de: Completar el llistat, aclarir l’etiologia dels malsnoms i esbrinar-ne la fonètica. Les persones entrevistades van ultrapassar la trentena i la seua edat anava dels 65 als 89 anys. El resultat fou un nou llistat que, després de succesives cribes i afegitons, arriba als 1303 malnoms (vius), amb l’etiologia d’un 60% i un calaix amb la resta de qual no n’hem tret el suc.

NOMS

Abelloter l.Afaitamorts

Aguda l

Aiximina l’

Aiximeno

Alameda la de la

Albarder l’

Alberta l’

Albriga l’

Alcalde metro l’

Alfredo

Algepser l’

Algepsera l’

Almirant l’

Andreset

Andreu

Andreuet

Anfadós l’

Anfantó l’

Angelet

Angelillo

Angelina

Anguila l’

Anguilera l’

Anguilero l’

Anguileta

Anguilo l’

Ànima l’

Animet l’

Ànimo de l’

Aranya l’

Arbona

Armilles

Armitana l’

Artera l’

Artola l’

Ascla l’

Ascolà l’

Aspardenyer l’

Aspardenyera l’

Aspardenyeret l’

Aspirina

Aspirino

Asquilaor l’

Asseat l’

Astaca l’

Astanquer l’

Astraletes les

Auelo Coixo l’

Aurora sessos

Avionet l’

Avogat dels pobres

Avogat l’

Baciera la

Baciero el

Baió el

Baixauli

Bajocó

Bajoqueta

Balaguera la

Baló el

Balona la

Baltaro

Ballesteres les

Bandera la

Barbablanca

Barbas el

Barón el

Bartola

Bartolet

Bartolo

Barrabàs

Barralet

Barrugueta

Barrusca

Basco el

Basilio

Bata la

Batanera la

Batanero el

Batícula la

Bato el

Belga el

Belga la

Belgo el

Beltrana la

Beltrano el

Belliura la

Benicassi

Benita la

Benites les

Benito el

Bensa la

Benso el

Bernabé

Bernabena la

Bessona la

Bien Pagà la

Bigota la

Birla

Blaiet

Blanca la

Blanco el

Blanco el Jano

Blanquet el

Blanqueta la

Blanquillo el

Blasco

Blasqueta la

Bo el

Bocanegra

Bocota la

Bocotes les

Boero el

Boeta

Boixo el

Bolera la

Boleres les

Bolero el

Boletó

Bollo

Bomba

Bombardino

Bombatxa

Bombatxo

Bombeta

Bomboí

Borilla la

Borillo

Borín

Boriola la

Boris

Boruna

Borràs

Borrassa la

Borrasso

Borratxa la

Borreguera la

Borrelló

Borrellona la

Bosquet

Bossa

Botarga la

Botargo el

Botargueta

Boteta

Botí

Boticàries les

Botifarra

Botifarrero

Botifarreta

Botina

Botitos la

Bou la del

Bovees les

Bovi

Brancala la

Brancalo el

Bromera

Brosseta

Bruna la

Budellet

Buen Jesús el

Bufa

Buga

Bugo

Búquer

Burrianera la

Burrianeres les

Burrianero el

Burriolenc el

Burriolenca la

Burro d’Or

Burro Sellòs

Busquereta

Busso

Caballero

Cabanes les

Cabecet

Cabella la

Cabellero

Cabello

Cabo el

Cabo Luis el

Cabuda la

Cacauera la

Cacauero el

Cacauet la

Cadiqué

Caganinya

Caganius

Cagaportes

Cagarrita

Cagaterrats

Caguerà en Sal

Cagueraota

Cagueroles

Caifàs

Caïero el

Caixò

Caje el

Calaïnos

Calavera

Calbeta la

Calbetes les

Calcera la

Calceres les

Calcero el

Calcetera la

Calceteres les

Calçat el

Calçota

Caldereta

Calderilla

Calderó

Calderona

Calent el

Calenta la

Calentes les

Calino el

Calores

Calores la

Calòrio

Calot

Calvari la del

Calziner

Calzinera la

Callao el

Callo el

Camalets

Camarilles

Camenyes

Camenyo

Camil.la

Camilo

Caminero el

Camió la

Camisola

Camolo

Camotes la

Campaner el

Campanetes

Cana la

Canari la del

Canelo el

Canes les

Cano el

Cansalà

Cantaor el

Cantaora la

Cantó la del

Cantonero el

Cantores les

Canya

Canyamís

Canyisset el del

Canyot

Canyota la

Cap de Borrego

Cap de Cavall

Cap de Cingle

Cap de Ferro

Cap de Melona

Cap de Mort

Cap de Terra

Cap de Teula

Cap de Vaca

Capa

Capçot

Capellana la

Capellano el

Capelleta

Capeta

Capità Caguetes

Capitana la

Caponet

Caponeta

Cara d’Anques

Cara de Peix

Cara de Ric

Cara de Teula

Carabassetes

Carabassín

Carabiner

Caragat

Caragol

Caragola la

Caragolet

Caragoleta la

Carasol

Carbonera la

Carceller

Carcellera la

Carda

Cardenal el

Cardenala la

Careta d’Ou

Caringa

Carlera la

Carlero el

Carnisser el

Cartagena la

Carrano

Carreter el

Carretera la

Carretilla

Carretilleta

Carretillo

Carruca

Casablanca

Casala la

Casales les

Casals

Casetes la

Cassanya

Casta la

Castanyes Altes

Castella la

Castellet

Castellonera la

Castellonero el

Catalana la

Catalano el

Catxamó

Catxaplí

Catxaplina

Catxarra la

Catxarreta la

Catxarro el

Cavall Blanc

Ceba la

Cebolla

Cebolleta

Ceguet el

Celedònia

Cella Blanca

Cena la

Cento el Pansit

Cento Sispatos

Cerilla

Cifra la

Cifre

Cigronera la

Cipriano les de

Clarana la

Claranes les

Clarano el

Clarante el

Clauets

Clavante el

Coca

Coconera la

Coconero el

Codi

Codonya la

Coixo el

Cojonera la

Cojonero el

Colaora la

Colau

Colera

Colereta

Colero

Coleta la

Coleto el

Colilla

Colorines el

Coll de Garça

Collet

Collombro

Collona la

Collons

Comare la

Comina la

Comino el

Comparança

Conda la

Conde el

Conill

Conilla la

Conillet

Control

Coque

Coqueta

Cordera la

Cordobés el

Cordovés el

Còrdul

Còrdula la

Corella la

Corello el

Coronetes

Cortesa la

Correntilla

Corretger el

Corretgera la

Corretgeres les

Cosme

Cosme les de

Cosmet

Costa la

Cotet el

Coteta la

Cotorra la

Cotorreta la

Cotxerito el

Cotxero el

Cova la de la

Crema-alcries

Creuera la

Cristets

Cua-roja

Cubaleta

Cubana la

Cubanetes les

Cubano el

Cubertorera la

Cuc

Cucala

Cucaleta

Cudol

Cuello el

Cueta

Culata

Cuquet

Curiós el

Cursets

Cutxiflanda

Cutxiflandi

Dagno el

Dalena

Dansaora

Daràs

Denteta

Desvirgaor el

Deuet

Diablo el

Dobló el

Doblones la

Doloretes

Doraor

Dorita la

Dornier el

Dotoro

Dràcula

Empresari l.Enfadós l’

Ermitana l’

Ermitano l’

Escolà l’

Escolano l’

Esmeralda

Espardenyer

Espardenyera l’

Espardenyeret l’

Esquilaor

Estaca l’

Estanquer l’

Estraleta l’

Estraletes les

Fadrí el

Fanecaes

Fanguet

Farina

Farinetes

Faró el

Fartera

Fatxós el

Faveret

Favero

Feliu

Feliuet

Fèlix

Fenollet

Ferraor

Ferrera la

Ferrero el

Ferriquetes

Fesola la

Ficalarròs

Fideus la dels

Figa de Bou

Figaferro

Figota la

Figotes les

Figoto el

ilips

Finora la

Flaüta

Floretes

Florit

Fofa la

Fofo el

Forca

Formatgera la

Formatgero el

Fornera la

Fornero el

Forques

Fotegué

Francés el

Fransoi

Fransoiet

Franxa la

Franxo el

Frare el

Fuentes

Furga

Furgueta

Furguín

Furtaborregos

Furtacollerons

Fustero el

Fusteta

Futra la

Futraga la

Futres les

Futri el

Gabella la

Gaifàs

Gallina la

Gallino el

Gallego el

Gallina

Gallinero

Gallineta

Gallo el

Ganyeta

Ganyeto el

Garba

Garcerano

Garcieta

Garçat el

Gargori

Garxo el

Garrofita

Garronet

Garrotaes

Garruda la

Garrudet

Garrut el

Gaspar

Gasset

Gat el

Gata la

Genara la

Genivera

Gepeta

Gilda la

Gilet

Gilo el

Ginolla

Ginolls

Gitanet

Gitano el

Gleva

Goleta

Goletes les

Gordet el

Gordeta la

Gordo el

Gorrera la

Gorrís

Gorrita la

Grajo el

Gran la

Granerero el

Grauet

Grauet la del

Grauetes les

Gregori Pec

Gregré

Grill el

Grilla la

Guaitapanys

Guapa la

Guapo el

Guerola

Guionera la

Guioneret

Guionero el

Guixo el

Haca del Cerell l’

Herbero l’

Hereu l’

Hombre Goma el

Hombret l’

Hort la de l’

Hortolano l’

Hospitalera l’

Indio l’

Italiana la

Italianes les

Janet

Jeroni

Jerònia la

Joia la

Juana la

Juanito l’Orso

Juano el

Juaquineta

Julio

landa la

Lanotxe

Lascano

Leutèria la

Liante el

Lillo

Lírio la

Litri el

Litro el

Llaga

Llaganya

Llambrosí

Llanda

Llansola

Llansoleta

Llauraor el

Llauraoret el

Llebra

Lleó Sord el

Llèpol el

Llimonero el

Llíria

Llistetes

Llistets

Lloba la

Llobet

Lloca la

Llonganissa

Lluciana la

Lluciano el

Llúpia la

Maelleta

Maldeventre

Maldous

Malea

Maleneta

Malet

Mamellona la

Mané

Manga

Manola la

Manoles les

Manolete

Manolla

Manset el

Mantecaero el

Mantelete

Manxor

Manxora

Manyana la

Manyanes les

Manyano el

Manyo el

Maravilla

Marca la

Marcelinet

Marcelino

Marcial

Marco

Maredeueta la

Màrfega

Margalita

Margalito

Maria la Pereta

Marianet

Marida la

Marido el

Mariguta

Marinera la

Marqués el

Marquesito el

Marquet

Martellet

Martino

Marusinyo

Marra la

Marret el

Marro el

Masa la

Mascarós

Masclet

Mases les

Maset

Maseta la

Masetes les

Maso el

Matacaballos

Matacerdos

Matalaper

Matapà

Matapana la

Matasanos

Matxet

Matxin

Maué

Maximina

Mediomundo

Meló

Menescalet el

Menines les

Mentirola

Menut el

Merdero el

Merdeta

Merengue

Merico

Merita

Merla

Merseguer

Mesureta

Metgenou el

Metja la

Mia

Mico la

Microbi la

Miguelon

Milhòmens

Millonari

Mimat el

Mini el

Minima la

Minines les

Ministresso el

Minyó el

Minyona la

Miqueta

Miracielos

Mironeta la

Missallarga

Misterio el

Mistets la

Mocós el

Mocosa la

Moixú

Moliner

Molinera la

Molineres les

Molinero

Mona

Moné la

Moneta

Mosona la

Monta la

Montoliua

Morellana la

Morellanes les

Moreno el

Moret el

Morgan

Morondo

Mort el

Morros d’oli

Mosquero el

Mosquit

Muda la

Mula la

Muletes les

Mundina

Muné la

Murciano el

Musclera

Musicala la

Musicales les

Musicalo

Mut el

Mut la del

Naba la

Nablaio

Nabo el

Naçària

Naçàrio

Nano el

Narcisa

Nasseta

Nàssia

Nàssio

Negra la

Negre de Pons el

Negret el

Nela

Nelo

Nevera

Nina la

Nini

Ninyater el

Ninyo el

Ninyos la

Nulero el

Nyonya la

Nyonyo el

Obispo l’

Obrera l’

Odon

Odonet

Oli la de l’

Olier l’

Oliera la

Oliero l’

Olivares

Ondera l’

Onderes les

Ondero l’

Ordinari l’

Orellut l’

Orfena l’

Orfenes les

Orpesí l’

Orsi

Ou l’

Ous d’Home

Oxigenao l’

Paco el Cartero

Paco Nas

Paco Roseta

Paeller el

Pagadeus

Pagoli

Paipeixet

Paixarell

Palanca la

Palanquessa la

Palanquesso el

Palau

Palmera

Palmita la

Palmites les

Palmitet

Palmito

Pallerofa

Palleter

Palletera

Pallús

Panat

Panero

Panola

Pantalons

Pantano

Panxat

Panxeta

Panyet el del

Papirina

Pàpul

Pare Sant

Parra la

Parraleta

Parreto el

Parricas

Parrita

Pasqualet de Puté

Passoslargos

Pastoreta

Patata

Patatxula

Patilla

Patitos la

Pato el

Pato Mut

Patuda la

Patut

Patxola la

Patxolet

Patxolo

Patxugo

Parxurra

Pau

Pauet

Pauleta la

Pava la

Pavo

Pedregala la

Pedregalo el

Pedro las Vacas

Peixcater

Peixcatero el

Peixet la

Pèl

Pèl de Tatxa

Pelafoc el

Pelafoca la

Pelaira la

Pelaire el

Pelat el

Pèlblanc

Pelegrí

Pelegrina la

Pelejana la

Pelejano el

Peloblanca

PelosaPeluda la.

Peludes les

Pelut el

Pelleter

Pellero

Pelleta

Penalti

Penca

Penjà la

Penjoll

Pepa la

Pepet de vent

Pepilla la

Pepín

Pepino

Pepites les

Pepo el

Pepote

Pequenyuela

Pere Bombo

Pere Botero

Peret

Peret els

Perill

Perola

Perolo

Perri Meison

Pesaor el

Pesseta la

Petites les

Petro el

Petxinot

Petxuga

Petxugo

Picoleta

Picolín

Picosa

Piga

Pigà

Pigà la

Pigat el

Pigosa la

Pilatos

Pilili

Pilons

Pinotxo

Pintarrates

Pintassoques

Pintor el

Pinxaculos

Pinxafaves

Pinxauvas

Pinxet el

Pinxo el

Pissa la

Pitarga la

Piteta la

Pitets

Pitilla la

Pitillo

Pito el

Pitoto

Pitxó

Ramono

Piu de Moro

Pixaví

Placero el

Planta Baixa

Planxà la

Platano

Ploró el

Poal

Pobill el

Pobilla la

Poblatí el

Poblatina la

Pocopan

Pocopana la

Poera la

Poero el

Polelo

Polet

Polets els

Polit el

Poll el

Pollo el

Ponsa la

Ponses les

Portellets

Porrona la

Porrenes les

Poteta

Potrero

Pou la del

Pregoner el

President el

Primitivo

Privans

Puceta

Puça la

Puço el

Puçolenca la

Puçós el

Randero

Ràpid elPujo el

Pulsereta

Puna la

Punxó

Pura la

Puret el

Puro el

Purri

Putana la

Qualet

Quelo el

Quenivera

Quenyet el

Querala la

Querido el

Quico el perro

Quieto el

Quiquera la

Quiquero el

Quiquet

Raconero el

Rafalet

Ramiret

Ramón de Planes

Rascaiú

Raspa

Raspeta

Rata

Rateta

Rebolla la

Recluta el

Recolp

Regular

Rei el

Reiet

Reina la

Reino el

Rellet

Renú

Renyó

Repetits els

Requesens

Revolta

Ribera

Ribereta

Riera la

Riero el

Ripio

Riscles

Rissetes

Rito el

Rodeta la

Rodeto el

Rogera la/Rotxera

Rogero el/Rotxero

Roig de Bernabé el

Roig de Garcia el

Roig de Pistó el

Roig el

Roja la

Romaneta la

Romaneto el

Roncan

Roncana la

Rondan

Rondana

Roque

Roqueta

Roquetes les

Rosella la

Rosiqué

Rosqueta

Rossella la

Rossica

Rosso el

Rubio el

Rufo

Rutllet el

Rutllo el

Rutllo Bocota del

Russo el

Sabater el

Sabatera la

Sabatero el

Sac d’Ossos

Safarranxo

Safont la

Sala la

Salais

Salao el

Salidoni

Salidònia

Saliner el

Salinera la

Samba

Samel

Sandàlia

Sandrini

Sansana la

Santana

Santera la

Santonegra

Santonegro

Sanxet

Sanxetes les

Sapet

Saragossà

Sardina la

Sardineta

Sardinilla

Sardino el

Sarion

Sarpa

Sarpotes

Sarrión

Satanàs

Saureta

Sebo el

Sedera

Sederet

Sedero

Segonera la

Segonero el

Selussi

Selússia

Selússio

Semel

Sena la

Senyorito el

Serenet el

Sereno el

Serenyo el

Seresso el

Serraüra

Serraürero

Serreta

Ses de Pato

Ses Pelut

Setmelics

Sevilla

Simforòs

Simforosa la

Simona la

Simonet

Sinyoret el

Sivera

Sivereta

Socarró

Solatge

Solera la

Sorda la

Sort de Curva

Sorro el

Subieta

Sucrer el

Surdo la del

Suret

Súria

Surra

Surreta

Tabaler el

Tàfol

Tàio el

Talesa la

Taleses les

Taleso el

Tallaorelles

Taquillera la

Tararí

Tarín

Tartago

Tartaguet

Taruta

Tarranca la

Tarranco el

Tarrona la

Tarrons

Tarròs

Tatarí

Tatxa

Tatxes el de les

Tave

Taverneret el

Tellola

Tendre el

Tíbio el

Tigre la

Tintorer

Tio Guitarreta el

Tio Manolito el

Tirili el

Tirra la

Tirro el

Tita

Titi el

Tito

Titonet

Tollina

Tomaquera la

Tomaquero el

Tona

Tonet

Toríbio

Torma la

Tormos

Torondo

Tort el

Toscat el

Trabuc

Tremenda la

Tremendo el

Trencalligons

Trenco el

Trenet el

Trinitàrio

Trinqueter el

Trompó de Vares

Tros d’Auelo

Tulús

Tusson la

Uelo

Ull de Bomba

Ull de Bou

Usereta la

Valencià el

Vaquer el

Varea

Vela la

Velo el

Ventera la

Vicari el

Vicariets els

Viciedo el

Vidre

Villaverde

Viola

Violí

Viuda Alegre la

Violanta la

Volantinero el

Voltagots

Voltatxurros

Xàbreres les

Xalequet

Xamarreta

Xapa

Xapeta

Xarta

Xata la

Xatet el

Xato Canelo el

Xato Carusso el

Xato el

Xato Guineo el

Xato Poblatí el

Xavet

Xeret

Xèrif el

Xicarro

Xicola

Xicote

Xima

Ximarra la

Ximarreta

Ximo Xorroll

Ximpanzé la

Xinela

Xirifa la

Xirina

Xispa

Xito el

Xitxarro

Xocolate

Xocolatero el

Xòfer Salero el

Xopera

Xopero el

Xorroll

Xorrolla la

Xotet

Xufa

Xulalí

Xulvet

Xulvi

Xupito

Xurra la

Xurret el

Xurro

Xusco

AnguileraLaTarongesMagatzemGeasa48TrenVVilarCl12.jpgAnguilolaManuClaramon2.jpgBaioCasaCarrerRavalBaio50MargaAgut1.jpg

L’Anguilera             L’Anguilo                El Baió

BartoletaLaCarrersAnimesRosaMilieta57RosaManrique1.jpgBlanquetElPla__aEsglesiaBandaM49MPeris.jpgBenso ElFeinesMilitarCapea60TSanxo.jpg

La Bartoleta               El Blanquet            El Benso

BataneraMudadaVicentica36VlaBatanera.jpgBataneroManuelFamiliaBlanc-Nicolau31VBatanera.jpgBocotaLaFeinesForneraConxaVidal15AnnaMartinavarro.jpgBombaPlacesCalvariInauguracioTeixits52RosaPerales2.jpg

Batanera  Batanero  La Bocota     El Bomba

BrunaAntoniaLadona02.jpgBorrianeroVicentCarrerDolorsConviBodaXito48EncMartinavFortunyo1.jpgBorrasAmicsLluisBorràs SegonDreta__s30TSanxo1.jpg

La Bruna  El Borrianero         Borràs

CabanesMilagrosLaEixidesDesertTeresa55TSanxo.jpgCadireraLamagatzem03Meu.jpgCalceteraAdelaPlacesPicaoraGerra45CGimenoSerra.jpg

La Cabanes         La Cadirera          La Calcetera

CanyotaCamiLaMarTavernaCanyota55AngelsMartnvrroAmiguet.jpgCanyamisEls amics Pasqual Canyam__s i Vicent Chabrera_Any 1932 Arxiu Rosa Montoliu_.jpgCalderoCasaAmics a la pla__a de la Biga Any 1940 Arxiu Maria Sim___001.jpgCapaPaellesTerratJosep63RosaPerales.jpg

La Canyota         Canyamís   Calderó     Capa

CapellanaQuiteriaAmic_s-mare ximo Renau.jpgCaponetPlacesCalvariCreu70PasqualTorres.jpgCaragolaCamilaMarpous d_Edo 038_001.jpgCarreteraLolitaPlacesCalvari35CarmetaMariaPesudo.jpg

La Capellana  El Caponet  La Caragola    La Carretera

CatxarretaRosetaLaVeinesEscura49VlaBatanera.jpgCebetesFam__lies Renau.jpgCatxarroElFaenestarongesEncaix50MariaPesudo.jpgCebollaVicent a la Bigaimg218.jpg

La Catxarreta       Cebetes   El Catxarro         Cebolla

Cespelut CespelutRamonLlebra___el Pujo_Daniel Dom__nguez_Beltran_ Vicent Vilar i Josep M Boix_ Any 1962.jpgCiprianalaCamiClotsPou2012MaRenau3.jpgClaranosCamins-la Mar-Els_Claranos.jpgColauEncarna la deCementiridones04M.jpg

Cespelut       De Cipriana    Dels Claranos  La de Colau

ColletCarrerSLlucMagatzem06MSerra.jpgCollombroEnricPicaorapicaora.jpgComareLaFeinesComareCarmeRenu80RosaliaBeltran.jpgComparançaBatistecarro02M.jpg

De Collet     Collombro    La Comare    Comparança

ConsulEl.jpgCorrentillaCamiLaRatllaMasetPepEnric48JosepComins.jpgCorretjeraLaSentetadones03M.jpg

El Cònsul              Correntilla              La Corretgera

CosmesCarrerSaPereAlqueriaCosmes40VlaBatanera.jpgDoblonesLaFeinesCosidoresDoblones20EstherClaramonte.jpgDobloSentetCarrerTrinitatTarongesSentetDoblo1910EnMartinavFortunyo.jpg

De Cosmes  Les Doblones       Del Dobló

EscolaCarrerDamuntProcess__Aurora50JosepBlanc.jpgEscudersCamins-la Mar-Alqueria_Escuders.jpgEspardenyerElFeinesLlimonerPep30FinaBallester.jpg

L’Escolà           Dels Escuders   L’Espardenyer

EsquilaorFeinesEsquiladorManauel20AngelsMartnvrroAmiguet.jpg   FaveroVicentPalmitotertulia.jpg   FerrerEmiliPlacesEsglesiaEmilioEdoEmparSafont.jpg

L’Esquilaor  El Favero        El Ferrer

FerreresCamins_la Mar_Alqueria les Ferreres.jpgFusteretElfusteriaD.jpgGallineroBatisteCarrersCementiriPasqua55AntMontoliu.jpg

Les Ferreres          El Fusteret        El Gallinero

GarbaPilar 16.jpgGarrofitaFeinesTendesGarrofitaArteroParlem1.jpgGarsatJoan elGarsatPrimerAmics44AntoniMontoliu.jpgGepetaJaumeMudatJaumeGimenoMart10CGimenoSerra.jpg

De Garba            Garrofita            El Garsat      Gepeta

GasolinaPlacesEstacionetaPenyaCalavera33RosaPerales.jpgGrill.jpgGrilletaLaTaronjaMagatzHilarioPinyana50EnricFerrer.jpg

Gasolina               Del Grill           La Grilleta

GuioneroPepeElvein3.jpg GuitzoPepelGuitzoRosetalaGuitzalAnguilero.jpg  ItalianaLaAntonietaFamiliaMareFillaAntonia33MargaAgut.jpgLitriAntoniPlacesConventBarreres48AFelip3.jpg

El Guionero       El Guitzo   L’Italiana        El Litri

llanderoEl.jpgLlebraEsglesiaProcessoLlebraRoserRomero.jpgLLobaCarmecarrerPilarPaco.jpgLluardaDolorsLaBallest08.jpg

El Llandero      Llebra     La Lloba  La Lluarda

ManinaFestesReis50PanyetManinaAntMontoliu.jpg ManyaJoaquinelMudatEmpar1.jpg ManyanesCamiLaRatllaMasetManyanes48JosepComins.jpg

De Manina          El Manyà     De les Manyanes

ManyanoElpolvo1.jpgMarigutaManuelCarrerTrinitatFestesAmics40EncarnaMartinavrro.jpg MarineraConxaLaimg107.jpg MarretElCarrerssantJaumeMissallarga30MariaPesudo.jpg

El Manyano          Mariguta       La Marinera  El Marret

MarroJoaquin30MSerra.jpg masoEl.jpg Menescaletcarrte.jpg

El Marro             El Maso         Menescalet

MerderoElEsglesiaBodaEnricCominsMerderoEncarnaCantavella51RosaMorella.jpg  MillonariFeinesMilionari57PrBallester.jpg  MingolesiMorellanes33EncarnaAparici.jpg

El Merdero       El Millonari      Les Mingoles

MiquetaPepeAmicsPaco1.jpg MissallargaAngeletaCarrerPur__ssimaAngel50RoOriaCastanyer1.jpg MolineroVicentPlacesCalvariSalvadorVicentPepinSeixantaSalvador.jpg

Miqueta         La Missallarga        El Molinero

MulaLaJocsTrinquetJoanBeltranlaMula60Parlem2.jpgMuscleraConxaLaMudadaConMusclera20MMartinavarro.jpgMusicalesCamiMarDreta_ 100 m baix rotonda front mol__ Vern__s 7.jpgPalmitoJosepFamiliaAviNetaJulia55MargaAgut.jpg

La Mula    La Musclera  De les Musicales   Palmito

Mutladel magatzSan.jpgPallerofaexercit01_001.jpg

La del Mut            Pallerofa

insertar