Pol.lució industrial

Vicent Manyanòs, Secretari de la Cambra Agrària d’Almassora. Publicat al programa de festes de l’any 1984

img203.jpg

La vida econòmica dels ciutadans de la vila d’Almassora està greument en perill per la pol · lució i contaminació de les indústries situades en el poligono el Serrallo de Castelló. Afecta la major part de l’Horta del terme municipal al patir una pluja persistent de corpuscles àcids, diminutes brases, cremant arbres i collites i creant un greu problema als interessos agraris de tal magnitud que potser puga ocasionar en un futur més o menys proper , danys incalculables i irreversibles
Però han estat degudament defensats els interessos legítims dels agricultors afectats?.
Cal proclamar en honor a la veritat, que des de finals de l’any 1974 per l
‘aleshores Cambra Oficial Sindical Agrària Provincial i per les Germandats de Llauradors i Ramaders de Castelló i Almassora iniciar i contribuir, en les mesures de les seues possibilitats, en la defensa dels interesos legítims de tots els seus afiliats afectats per la pol · lució industrial, per tal d’aconseguir dos objectius molt concrets. Primer, evitar totalment, o corregir almenys en la mesura del possible, la pol · lució i contaminació. Segon, aconseguir les justes i corresponents indemnitzacions pels danys ocasionats. Efectivament, es va obtenir en els anys 1975 i 1976 que els propietaris afectats foren indemnitzats. En les campanyes 1977 i 1978 no va ser possible aconseguir aquest objectiu, i és pel que, amb redoblat afany i tenacitat, han actuat les Cambres Agràries interessades aportant estudis, informes, certificacions i altres documents elaborats pels tècnics i organismes competents. Promovent, a més, les actuacions que en cada moment han estat consideres més oportunes i convenients però sempre dutes a terme per l’afany de servir el millor possible els interessos dels afiliats afectats el que ha permès sens dubte que a partir de 1979 fins al present s’hagin tornat a obtenir les indemnitzacions econòmiques, si no en la mesura del que és desitjable almenys en la mesura del possible.

És evident, segons informes tècnics de reconeguda solvència, que l’origen de la pol · lució industrial és l’alt percentatge de sofre que conté el combustible fuel de la central tèrmica del Serrallo, circumstància per la qual cosa, s’ha recaptat de la referida empresa, amb reiterada insistència, informació de les mesures correctores emprades; també l’anàlisi i estudi de les verificades en altres països com Israel i els Estats Units, i la veritat és, que les impressions obtingudes dels resultats que s’han produït fins ara no són tot lo esperançadores que es podria desitjar. Ens trobem, aleshores, davant d’una situació compromesa pels resultats negatius fins al present de les mesures correctores emprades per evitar o almenys corregir, els efectes contaminants dels nostres arbres i collites.

Amb relació a les indemnitzacions satisfetes als propietaris de les finques afectades, han estat obtinguts d’Hidroelèctrica Espanyola SA després de laborioses negociacions i prèvia la presentació de dos estudis complexos i diferenciats, realitzats per un equip tècnic especialitzat. El primer, és per determinar el més exactament possible, el dany físic ocasionat a les referides finques. El segon, és per a calcular la depreciació econòmica soferta en les collites i en els fruits com a conseqüència dels efectes de la pol · lució. Les assignacions econòmiques individualitzades es distribueixen d’acord amb el que prèviament s’ha determinat pels Plens de les Cambres Agràries implicades, i és obvi, afirmar, el complicat que representa el compliment d’aquest servei administratiu.
Però el més significatiu i prometedor, és sens dubte, l’esforç i la tenacitat amb què els organismes esmentats actuen per superar aquesta greu contrarietat que tant mal està causant als interessos agraris de la zona afectada. Esperem i desitgem que unint esforços i voluntats es trob
en nous plantejaments facilitant possibles solucions com la millor qualitat del fuel, canvi de carburant, etcc. Que permitisca evitar d’una vegada per sempre aquest càstig immerescut que estan suportant els soferts i honrats agricultors almassorins.