Sindicats

Publicat al diari Llibertat del 5 de desembre de 1930

Es nota alguna efervescència entre els treballadors del camp referent a millores sobre l’horari de treball. Els soferts i laboriosos camperols d’Almassora, els que sostenen la lluita quotidiana amb el terròs lluitant diàriament per aconseguir el pa dels seus fills, desitgen que la seua jornada de treball siga igual que la d’altres pobles de la província. La Junta directiva de la Societat d’Agricultors d’aquesta, fent-se ressò d’aquestes aspiracions, en la Junta General celebrada el dia 3 del corrent, ho va expressar als seus associats i encara que es va tractar alguna cosa sobre això, no es va prendre cap acord en ferm. Creiem que si els obrers agrícoles de Castelló tenen taxada la sortida de la feina a les vuit del matí, per què els d’Almassora no poden sortir a aquesta hora, ja que els treballs que es realitzen en aquesta tenen les mateixes característiques que els de Castelló ?. Quins inconvenients són els que es troben ?. Potser el més gran siga la manca d’unió entre ells mateixos. Doncs doneu-vos compte que aquesta hora de treball que estalviaríeu als vostres músculs cansats per un treball tan aclaparador, a més representa un augment de treball diari que en general portaria el contractar a alguns obrers més que ara no es contracten. Hora és que els afiliats al Centre Obrer s’adonen que per alguna cosa estan associats, que han de formar una massa compacta per defensar els seus interessos i no fer cas d’aquestes maniobres d’alguns elements que hi ha a aquestes societats que només en formen part per fomentar discòrdies intestines i no deixar seguir la veritable marxa que ha de ser norma del proletari. Hora és ja, treballadors d’Almassora, que deixeu les vostres lluites intestines fomentades sempre pels vostres seculars enemics i que us preocupeu de la vostra regeneració moral; hora és que sigueu veritables obrers conscients i que trobeu a vostres espatlles aquest llast del caciquisme rural que us té tenallats de peus i mans i que sapigueu separar de la vostra casa social als representants del odiós caciquisme que us manipula ocultament. Un soci del Centre Obrer.

Publicat al diari Llibertat del 22 de gener de 1931

Societat de manobres d’obrers “L’Almassorina”

President: Josep Domínguez Miralles. Vice: Antoni Matutano. Secretari: Salvador Gandía. Vice: Batiste Ortiz. Dipositari: Blai Mir Gimeno. Vocals: Joan Taüll, Manuel Sifre, Josep Ferrer i Vicent Vicent.

Pareix que per fi han passat les anomalies del Centre Obrer, anomalies que al seu dia publicarem i detallarem degudament si fora necessari, encara que més que res, i deixant caure un espès vel sobre l’actuació antisocial de passades juntes locals i la present, el que desitgem és que per fi regne veritable tranquil·litat en la massa obrera del Centre, i que en lloc de fomentar aquestes discòrdies intestines que hi ha allà, que minen l’esperit associatiu del proletariat que es preocupen dels seus veritables interessos i que procuren elevar una mica més el nivell cultural dels seus afiliats per mitjà de conferències i la implantació d’una escola siga diürna o nocturna ja que es compta amb mitjans econòmics per a això. Això és el que esperem de la nova Junta Local i del seu culte secretari En Salvador Gandia. Un prec a aquesta Junta Local: Seria convenient suprimir aquestes exhibicions de varietés i cant flamenc que mixtifiquen la tribuna del Centre Obrer.
Junta Directiva per al present any de la societat de confeccionadores de caixes de taronges
“El Progrés”: Presidenta: Carme Blasco Agustí. Vice: Dolors Forcada. Secretari: Pasqual Mas Gómez. Vocales: Maria Francisco V. Mariana Falomir, Maria Serra. Consejo de Administración: President Vicent Beltrán Gómez. Depositari: Vicent Forcada Selusi. Interventor: Josep Domínguez Miralles. Vocal: Antoni Ginés Selusi.

Publicat al diari Llibertat del 9 de gener de 1931

Per demà està anunciat al Centre Obrer, per la Societat d’Agricultors, junta general, per tractar de la disminució de la jornada de treball. També celebrarà junta general la Societat de manobres per tractar de diversos assumptes de gran interès.

Ram de la construcció

Publicat al Correu de Tortosa 26 d’agost de 1933

El conflicte de la Societat Obrera

Fa uns dies la Societat Obrera d’Almassora l’Almassorina va cursar a les autoritats la corresponent comunicació anunciant la vaga per avui dissabte si durant el termini que concedien no eren ateses les peticions que formulaven, entre les quals la de major envergadura era la dissolució de la Societat Obrera la Llibertat que consideraven composta en la seua major part per element patronal. La vaga afectava al ram de construcció a què pertanyen els obrers de les dues societats esmentades. Aquesta Delegació de Treball quant va tenir coneixement de l’anunci de vaga, va iniciar les seues gestions encaminades a donar solució al conflicte i a tal efecte va celebrar reunions amb representacions de les societats en litigi, traslladant-se a més a Almassora el dijous passat on es va poder comprovar que en el registre de socis de la societat La Llibertat figuraven alguns patrons que integraven precisament la majoria de la directiva, decretant immediatament la baixa en aquesta societat obrera d’aquells elements considerats com a patrons i estenent-se a més en la seua gestió per evitar que s’arribés a la vaga. En el dia d’ahir va convocar novament aquesta delegació a la representació de la societat obrera LAlmassorina posant l’accent prop de la mateixa perquè deposessen la seua actitud, ja que les mesures adoptades per evitar la influència patronal en l’altra societat obrera La Llibertat eren prou garantia perquè d’ara endavant no hi hagués parcialitat en la contractació dels obrers d’una i d’una altra societat. La representació obrera va acatar les decisions de la delegació, lamentava l’existència d’una parcialitat absoluta de la contractació obrera a favor de la societat La Llibertat, però en aquest estat de coses, el tinent d’alcalde de l’ajuntament d’Almassora va comunicar per telèfon a aquesta delegació que la societat La Llibertat va acordar la dissolució i l’ingrés dels obrers que van pertànyer a ella a la societat L’Almassorina. D’aquesta manera doncs ha quedat solucionat el conflicte plantejat per avui a Almassora, celebrant la Delegació Provincial de Treball que s’haja imposat el bon sentit, aconseguint-se una solució que evita un seriós conflicte i ha aconseguit a més la harmonia entre la classe treballadora almassorina. Castelló 25 Agost 1933.

Publicat al Correu de Tortosa 20 de setembre de 1933

Reglament de la Societat d’Obrers

La Delegació Provincial de Treball ha aprovat el Reglament de la societat denominada Solidaritat d’obrers i manobres d’Almassora a la qual ja han donat el seu nom tots els obrers d’aquest ofici de la referida localitat que no volen estar subjectes més temps. Ni ser responsables de la desastrosa actuació dels que maneguen la societat de paletes afiliats a l UGT . Però aquests companys que fins ara han estat omnipotents, intenten impedir la constitució de la referida societat, confiats en la força brutal del nombre i en el suport de la mateixa autoritat local, que segurament està disposada a cometre tots els atropellaments que calguen per que no aconsegueixen el seu intent dels obrers paletes que en ús d’un perfectíssim dret volen constituir una societat que defense els seus interessos professionals en forma que fins ara no han vist en la societat que fins ara han monopolitzat la representació dels obrers del ram. Després que han passat els vuit dies que d’acord amb la llei han de transcórrer després d’aprovat el Reglament, per constituir una societat professional, la comissió organitzadora ha sol·licitat de l’alcaldia permís per convocar una reunió per tal de constituir aquesta societat i nomenar la seua junta directiva, l’alcalde no ha volgut concedir el permís ni al·legar cap raó. Cridem doncs l’atenció de les autoritats de la província sobre aquest cas tan escandalós d’arbitrarietat.

Comissió local d’invàlids civils i del treball
Publicat a Periòdic Mediterràneo el 25 de novembre de 1956


Dijous, a la sala d’actes de la delegació local de sindicats d’Almassora, es va celebrar l’acte organitzat per la comissió organitzadora nacional d’invàlids civils i del treball a fi de donar a conèixer el primer congrés nacional, al mateix temps que es va constituir a la nostra ciutat d’Almassora la comissió organitzadora local que per votació popular van ser nomenats els següents senyors. President En Josep Martinavarro, secretari Manuel Nicomedes ?, tresorer Joan Sanxo, vocal Batiste Comins. L’expectació que va despertar la convocatòria d’aquesta reunió va fer que la sala estigués completament plena d’invàlids de la localitat. L’acte va ser presidit pel delegat local de sindicats En Joaquim Esteve Morellà prenent en aquest acte el secretari de la delegació de sindicats En Joaquim Clausell Agut, el president provincial En Joan Ferré Amela i el secretari provincial En Francesc Cubedo Beltran. En ús de la paraula primera la va tindre el senyor secretari local de sindicats qui va fer la presentació del president provincial i secretari, senyors Ferré i Cubedo. Va fer ressaltar el secretari local de sindicats que davant la gran obra humanitària que presenta la invalidesa, les autoritats locals d’Almassora van fer constar que estaven disposades a fer el que siga i presentés a favor de la gran obra i família d’invàlids. Va parlar tot seguit el senyor Ferré, president provincial de la comissió organitzadora dels invàlids civils i del treball qui agraïdíssim a la representació local de sindicats, autoritats locals i assistents a l’acte, el suport i entusiasme que han posat en aquesta obra benemèrita. Fa història del abandonament social en què es trobava la invalidesa espanyola. Al primer congrés diu -s’ha proposat l’Estat les necessitats de tipus econòmic-social necessàries per al manteniment de la nostra organització, ja que no volem, ha afegit, ser una càrrega per a l’Estat ni per a la societat, sinó que la invalidesa vol incorporar-se a la vida actual del treball i rebre l’honrós títol de treballadors. Per això entenem que el nostre lloc està al costat de la producció i el treball, dins de l’organització nacional de sindicats. Assenyala que no pot haver-hi diferències en la nostra gran família invàlida i que en l’organització no hi haurà divergències ni distincions socials ni de previnencia de la invalidesa. Fa una crida a tots en suport d’aquesta gran obra nacional, que acollirà al seu si aquells que, víctimes de la malaltia en accident casual o laboral, tinguen necessitat de protecció social. Una gran manifestació d’afecte rubricà les paraules del senyor Ferré Amela.