Societat 1398-1527

https://www.academia.edu/4213740/Una_microan%C3%A0lisi_de_la_societat_almassorina_a_partir_dels_Llibres_de_la_peita_de_Castell%C3%B3_1398-1527_