Tren de dalt

Publicat per l’Heraldo de Castelló el 25 d’agost de 1903

Estació del tren de dalt

No ens equivocàvem a l’assegurar a l HERALDO fa uns dies que els treballs encaminats a construir una estació fèrria a Almassora anaven per bon camí. La direcció general d’obres públiques comprenent que es tracta de satisfer una veritable necessitat amb la construcció de l’estació de referència, ha tingut a bé ordenar a la companyia dels ferrocarrils del Nord que estableixe una estació al terme municipal d’Almassora el més proper possible, a aquesta població, remetent-se a l’efecte al Ministeri d’Agricultura i Obres Públiques l’oportú projecte. L’Ajuntament d’Almassora, perquè aquesta població puga gaudir de tan important millora, ha de facilitar gratuïtament els terrenys necessaris per a l’establiment de l’estació, havent d’abonar a més per a la seua construcció la quantitat de 48.565,20 pessetes. Nosaltres tenim motius per creure que l’ajuntament d’Almassora està disposat a afrontar aquesta quantitat i facilitar aquells terrenys que siguen necessaris per construir una gran estació ja que així tenim entès ho havia ofert a la companyia del Nord al sol·licitar-ne aquesta millora. Segons les nostres notícies hi ha el propòsit d’aixecar l’estació en terrenys contigus al Camí de la Cossa a uns 300 metres del riu Millars i a uns 700 d’Almassora. Els almassorins desitgen tenir una estació que no tinga res a envejar a la que gaudeixen altres pobles de moltíssima més importància. Ens consta que aquesta millora està relacionada amb les reformes de l’estació de Castelló, que bé ho necessita portant-se a la que es projecta a Almassora els serveis interiors de la Companyia com ara els de tracció i material que avui radiquen en la d’aquesta capital, amb la qual cosa podran ampliar-se en la nostra les instal·lacions comercials. Que no es faça esperar molt la realització de millora tan important.

estacio.jpg