Arqueologia El Boverot

Publicat amb el títol de Infiltracions cèltiques en terres valencianes per Pere Bosc Gimpera. Any 1953.

El Museu del Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València posseeix dues urnes procedents del lloc anomenat El Boverot d’ Almassora donades pel doctor Tuixons .
Per les dades facilitades per aquest al citat Servei, se sap que van ser descobertes el 27 d’agost de 1932, segons sembla en cavitats en forma de sitges, contenint una de les urnes ossos humans, que el doctor Tuixons atribueix a un
xiquet o jove d’ 8 o 10 anys , però que més aviat pareix d’adult . Els ossos estan molt fragmentats però no ofereixen senyal de cremació.1953. València. P. Bosch Gimpera3.jpg
  Una de les urnes , que mesura 33 cm. d‘altura, és llisa, sense decoració, com tampoc la té la seua tapadora en forma de plat tronco-conico de 6 cm d’altura i amb dos forats prop de la vora . Té forma globular amb base plana i coll alt i cilíndric .1953. València. P. Bosch Gimpera4.jpg
  L’altra urna , que és la que conté les restes ossis és esferoïdal , acabant en la part de la base en forma cònica invertida ; la vora té un ressalt i la base és plana . A la part inferior té , en relleu , uns cordons incisos , toscs , que formen dues zones paral · leles dividides per cordons diagonals dels quals resulten una mena de triangles . Mesura 21,6 cm. d‘alçada .

No se sap que contingueren cap objecte que puga ajudar a la seua datació. Malgrat aquesta dificultat sembla que no hi ha dubte que es tracta d’urnes que entren de ple en el cercle de la primera Edat de Ferro que es troben en els cementiris de Incineracio de Catalunya i Aragó i que poden relacionar-se amb la cultura dels camps d’urnes que, a partir del 900 a. J.C. s‘estén pel sud de França des del sud d’Alemanya i que diverses vegades hem posat en relació amb el primer dels moviments cèltics cap a la Península Ibèrica.
Convé fer notar el coll molt alt i perfectament cilíndric de la primera urna, el que recorda els tipus més arcaics de la cultura de les urnes alemanyes. Els cordons en relleu que adornen la segona urna recorden la ceràmica semblant que s’associa a la de les urnes a Catalunya i Aragó.
Les urnes del Boverot
pareixen tindre una immediata relació amb el grup d’urnes del Baix Aragó.

Facilitat per Primitiu Garcia i Pasqual